Verzekeringen

Welcome! BVBA (KBO nr. 0458.903.139) is verzekerd tegen lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van de uitoefening van haar particuliere beveiligingsactiviteiten.

Benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot XL Insurance Company SE, De Boelelaan 28, 1083HJ, Amsterdam – Nederland. Het polisnummer is SE00000429LI23A.